Hier sehen sie eine Auswahl von mir trainierten Hunden

Simba

Simba

Vroni

Vroni

Franzi

Franzi

Luba

Luba

Toni

Toni

Lana

Lana

Toni

Toni

Cleo

Cleo

Romy

Romy

Ella

Ella

Malou

Malou

Dexter

Dexter

Lola

Lola

Emmi

Emmi

Zeus

Zeus

Sam ✟

Sam ✟

Lilli

Lilli

Luna

Luna

Mika

Mika

Merle

Merle

Merle & Hummel

Merle & Hummel

Fritzi

Fritzi

Layla

Layla

Jackinho

Jackinho

Django

Django

Tarrek

Tarrek

Huutch

Huutch

Gina

Gina

Muffin

Muffin

Balu

Balu

Khaleesi

Khaleesi

Zwei Rudel

Zwei Rudel

Murphy & Tiffy

Murphy & Tiffy

Amy

Amy

Rumo

Rumo

Lucky

Lucky

Ayka

Ayka

Lena

Lena

Sina

Sina

Snoopy

Snoopy

Cody

Cody

Floki

Floki

Bobby

Bobby

Sky

Sky

Sammy

Sammy

Tammy

Tammy

Arno

Arno

Ambra

Ambra

Seppi

Seppi

Mandy

Mandy

Lupi

Lupi

Enno

Enno

Oskar

Oskar

Nicky

Nicky

Cora

Cora

Nala

Nala

Dixi

Dixi

Goku

Goku

Sina

Sina

Buddy

Buddy

Onda

Onda

Barni

Barni

Charly

Charly

Alois

Alois

Vicky

Vicky

Alice

Alice

Tammy

Tammy

Basco

Basco

Charly

Charly

Jarvis

Jarvis

Tibor

Tibor

Sandy

Sandy

Alisha & Sunny

Alisha & Sunny

Belana

Belana

Molly

Molly

Molly & Sunny

Molly & Sunny

Akki & Bella

Akki & Bella

Bradoxx

Bradoxx

Bärli

Bärli

Gizmo

Gizmo

Chapkin

Chapkin

Mona

Mona

Kaspar

Kaspar

Luzi

Luzi

Schorsch

Schorsch

Chicco

Chicco

Noli

Noli

Lucy

Lucy

Lua

Lua

Coco

Coco

Mimi

Mimi

Mori

Mori

Schoko

Schoko

Luna

Luna

Lilly

Lilly

Luna

Luna

Penny

Penny

Jack

Jack

Chicco

Chicco

Greta

Greta

Franzi

Franzi

Jack

Jack

Lui

Lui

Finn

Finn

Anton

Anton

Amira

Amira

Jackson

Jackson

Lucky

Lucky

Sunny

Sunny

Nanali

Nanali

Moja

Moja

Fonsi

Fonsi

Amado

Amado

Poschi

Poschi

Ronny

Ronny

Chicco

Chicco

Immi

Immi

Binja

Binja

Lucky

Lucky

Lumpi

Lumpi

Emma

Emma

Maylo & Cookie

Maylo & Cookie

Dina

Dina

Tiree

Tiree

Ronja

Ronja

Rocky

Rocky

Merlin

Merlin

Idefix

Idefix

Milo

Milo

Kicki

Kicki

Susi

Susi

Ella

Ella

Ronja

Ronja

Nero

Nero

Baja

Baja

Rubi

Rubi

Rocky

Rocky

Kira & Pucket

Kira & Pucket

Chico

Chico

Tiger

Tiger

Summer

Summer

Buddy

Buddy

Paul

Paul

Sunny & Paul

Sunny & Paul

Tiree

Tiree

Pili

Pili

Rosi

Rosi

Monthy

Monthy

Loki

Loki

Bessy

Bessy

Amy

Amy

Maxi

Maxi

Bandit

Bandit

Lasar & Sunny

Lasar & Sunny

Sam

Sam

Milo  ✟

Milo ✟

Lea

Lea

Lucy

Lucy

Kira

Kira

Muffin & Milo

Muffin & Milo

Trudi

Trudi

Pippa

Pippa

Dark & Sunny

Dark & Sunny

Fini

Fini

Alois

Alois

Nele

Nele

Bo

Bo

Sheddy

Sheddy

Odin

Odin

Lenny

Lenny

Enzo

Enzo

Teddy

Teddy

Cenny

Cenny

Lucky

Lucky

Charly

Charly

Molly

Molly

Peggy

Peggy

Maya

Maya

Rosi

Rosi

Tango

Tango

Muffin

Muffin

Attilla

Attilla

Pan Tau & Gina

Pan Tau & Gina

Salte

Salte

Aya

Aya

Jack

Jack

Baccio

Baccio

Tano

Tano

Bennie

Bennie

Fee

Fee

Paula

Paula

Paula

Paula

Dario

Dario

Leni

Leni

Alois

Alois

Quincy

Quincy

Bine

Bine

Luna

Luna

Barro

Barro

© 2011 by mein neuer partner hund Proudly created by Kaun Michael

Mein neuer Partner Hund Shop
Lea